Demande de passeport

ፓስፖርት ለማመልከት

 1. አዲሱ ማሽን ሪደብል ፓስፖርት በኤምባሲው በኩል አገር ቤት ተልኮ ስለሚዘጋጅ እባክዎ ከጉዞ ቀን ወይም ከታደሰ ፓስፖርት ጋር በተያያዘ አገልግሎት ከመጠየቅዎ ቢያንስ 60 ቀናት አስቀድመው ማመልከት ይጠበቅቦታል፡፡
 •  አዲሱ ማሽን ሪደብል ፓስፖርት ለማግኘት የጣት አሻራ ማቅረብ ያስፈልጋል፡፡ ነገር ግን ከዚህ ቀደም አዲሱን ፓስፖርት ሲወስዱ የጣት አሻራ ሰጥተው ከነበረ በድጋሚ መስጠት አያስፈልግዎትም፡፡ እድሜአቸው ከ14 አመት በታች የሆኑ ህጻናት አሻራ መስጠት አይጠበቅባቸውም፤ ሆኖም ከዚህ ቀደም ከ14 ዓመት በታች በመሆናቸው ምክንያት ያለ አሻራ አዲሱ ፓስፖርት ተዘጋጅቶላቸው ከነበረና አሁን ከ14ዓመትና በላይ ከሆኑ የጣት አሻራ መስጠትይኖርባቸዋል፡፡
 • ፓስፖርትዎ ተዘጋጅቶ እስከሚደርስዎ ድረስ መቆየት የማይችሉና በተለያየ አጣዳፊ ምክንያቶች በአስቸኳይ ወደ አገርቤት መሄድ ከፈለጉ ወደ አገር ቤት መግቢያ ብቻ የሚያገለግለውን ሊሴ ፓሴ ብቻ (የሊሴ ፓሴ አገልግሎት የሚለውን ይክፈቱ) ወስደው ከአገር ቤት ፓስፖርት ማመልከት ይገባዎታል።
 • የፓስፖርትና የሊሴ ፓሴ ማመልከቻ በአንድ ላይ ማቅረብ ወይም የፓስፖርትዎ ማመልከቻ ከኤምባሲው ወደ አገር ቤት ከተላከ ከአንድ ወርና ከዚያ በላይ ሳይሆን ሊሴ ፓሴ ማመልከት አይቻልም። ነገር ግን ኢምባሲው ማመልከቻዎን አገር ቤት ከላከ አንድ ወርና ከዚያ በላይ ከሆነና ፓስፖርቱን ሳይረከቡ ጉዞዎ ከደረሰ ሊሴ ፓሴ ወስደው አገር ቤት ሲደርሱ ከኢሚግሬሽን ፓስፖርትዎን መረከብ ይችላሉ።
 • ኢምባሲው ፓስፖርትዎን ለማዘጋጀት ተጨማሪ ማስረጃዎች እንዲያቀርቡ ሲጠይቅ እባክዎ በተነገረዎት በአጭር ግዜ ውስጥ ማስረጃውን ይላኩልን፡፡ ሆኖም ማስረጃውን እንዲልኩ ለ3ኛ ጊዜ ተገልጾልዎት ከሆነና በወቅቱ ካላቀረቡ ፋይልዎ ተመላሽ ተደርጎ እንደ አዲስ ማመልከት ይጠበቅቧታል፡፡

ባለጉዳዮ መላኪያም ሆነ መመለሻ ፖስታ መጠቀም የሚኖርባችሁ Tracking Number ባለው DHL TNT BPOST EXPRESS MAIL መሆን ይገባዋል፡፡ የላኩት ፖስታ ወደ ኤምባሲያችን ለመድረሱም ሆነ የተዘጋጀለዎት ሰነድ ወደ እርሶ ተመላሽ ለመደረጉ ባለዎት የፖስታ Tracking Number በመጠቀም ማጣራት ሰለሚችሉ ይህንኑ መረጃ ለማረጋገጥ ወደ ኢምባሲው መደወል አይጠበቅም፡፡  የተዘጋጀለዎትን ፓስፖርት ከኢሚግሬሽን በተረከብንበት እለት በላኩልን የመመለሻ ፖስታ ወደ እርሶ እንልካለን፡፡
አገልግሎቱ ያለቀ ፓስፖርት ለመቀየር/ለማሳደስ
መሟላት የሚገባቸው መስፈርቶች

 1. 4 የፓስፖርት መጠን ያለውና ቢያንስ ከ6ወር ወዲህ የተነሱት ፎቶግራፍ (ሁለቱ ጆሮ የሚታይ፣ መደቡ ነጣያለና ከጀርባው ስም የተጻፈበት) ከሁለት ፓስፖርት ማመልከቻ ጋር ተመልቶ ሲቀርብ ፣
 2. ለመቀየር ወይም ለማሳደስ የተፈለገው ዋናው ፓስፖርት ማቅረብ
 3. ለመቀየር ወይም ለማሳደስ የተፈለገው ፓስፖርት መረጃ ያለበትን ማለትም ስም፣ ፎቶግራፍ፣ ፓስፖርቱ የተሰጠበትና ለመጨረሻ ጊዜ የታደሰበትን ገጽ የሚያሳይ በሁለት ኮፒ ማቅረብ
 4. በቤኔሉክ አገር የሚኖሩበትን ስታተስ የሚያሳይ የመኖሪያ ፍቃድ ከሌለዎት ወይም የስራ ፍቃድ ማስረጃ በሁለት ኮፒ
 5. የአገልግሎት ክፍያ ለኢትዮጵያ ኤምባሲ አካውንት ማስገባት /Deposit Order/ የሆነ ማያያዝ ፣table-passports
 6. የጣት አሻራ ማቅረብ ለሚጠበቅባችሁ በግንባር መቅርብ የሚጠበቅባችሁ ሆኖ ፣ የተለየ አሳማኝ ችግር ላላቸው ግን የተዘጋጀውን የጣት አሻራ ቅፅ (click here to download Fingerprint capturing form) መጠቀም ይቻላል፡፡
 7. ፓስፖርት መጠየቂያ ቅጽ በሁለት ኮፒ መሙላት (click here to download the passport application form)
 8. አድራሻዎ የተጻፈበት መመለሻ ፓስታ Tracking Number ያለው DHL TNT BPOST EXPRESS MAIL ከነቴምብሩ አብሮ መላክ

2. በጠፋ ፓስፖርት ምትክ አዲስ ፓስፖርት ለመቀየር
መሟላት የሚገባቸው መስፈርቶች

 1. 4 የፓስፖርት መጠን ያለውና ቢያንስ ከ6ወር ወዲህ የተነሱት ፎቶግራፍ (ሁለቱ ጆሮዎን የሚታይ፣ መደቡ ነጣያለና ከጀርባው ስም የተጻፈበት)
 2. የቀድሞ ፓስፖርት መረጃ ያለበትን ማለትም ስም፣ ፎቶግራፍ፣ ፓስፖርቱ የተሰጠበትና ለመጨረሻ ጊዜ የታደሰበትን ገጽ የሚያሳይ በሁለት ኮፒ ማቅረብ
 3. በቤኔሉክስ አገሮችያሉዎትን ስታተስ የሚያሳይ የመኖሪያ ፍቃድ ኮፒ ወይም የስራ ፍቃድ ማስረጃ በሁለት ኮፒ
 4. የፓስፖርት የአገልግሎት ክፍያ ለኢትዮጵያ ኤምባሲ አካውንት ያስገቡ መሆኑን /Diposit Order/ ማቅርብ ይኖርበታል ፣
  A. ለመጀመሪያ ጊዜ በጠፋ ምትክ ፓስፖርት ሲሰጥ ለባለ 32 ገፅ $90፣ ለባለ 64 ገፅ $165፤ 50℅ ፣
  B. ለሁለተኛ ጊዜ ምትክ ፓስፖርት ሲሰጥ ለባለ 32 ገፅ $120፣ ለባለ 64 ገፅ $220፤ 100℅ ፣
  C. ለሶስተኛ ጊዜ ምትክ ፓስፖርት በ5 ዓመት ጊዜ ውስጥ ጥያቄ ከቀረበ ለባለ 32 ገፅ $180፣ ለባለ 64 ገፅ $330፤ 200℅ ፣
  D. ለአስቸካይ መላኪያ ከመደበኛው ክፍያ ላይ 30℅ ክፍያ ፈፅመው እንዲፋጠን ማድረግ ይችላሉ ፣
 5. የጣት አሻራ ማቅረብ ለሚጠበቅባችሁ ብግንባር መቅርብ ዮኖርበታል ፣ የተለየ አሳማኝ ችግር ያለው በአቅራቢያዎ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ወይም የጣት አሻራ ለመውሰድ ፈቃድ ያላቸው ድርጅቶች ዘንድ በመሄድ ድርጅቱ በሚያቀርብላችሁ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅፅ (Form) ላይ አሻራዎን ሰጥተው ዋናውንና ኮፒውን መላክ፤ ሆኖም ድርጅቱ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅፅ ከሌለው በኢምባሲያችን በኩል የተዘጋጀውን የጣት አሻራ ቅፅ (click here to download Fingerprint capturing form) በመጠቀም ወወደ ኤምባሲው መላክ ይኖርበታል
 6. መጠየቂያ ቅጽ በሁለት ኮፒ መሙላት (click here to download the passport form)
 7. አድራሻዎ የተጻፈበት መመለሻ ፓስታ Tracking Number ያለው DHL TNT BPOST EXPRESS MAIL መላክ ይገባል ፣

 

Services de passport:

Veuillez lire attentivement ce qui suit et remplir toutes les conditions. Le non-respect des exigences peut retarder le délai de traitement ou le refus de délivrer le passeport.

 • L’Ambassade d’Éthiopie n’émet actuellement qu’un nouveau passeport électronique qui exige une empreinte digitale obligatoire. Par conséquent, tous les Éthiopiens qui souhaitent obtenir un passeport de remplacement (perdu ou existant) ou le renouvellement d’un passeport doivent satisfaire aux exigences suivantes.
 • Ceux qui ont déjà soumis leurs empreintes digitales à la réception d’un passeport électronique plus tôt ne sont pas tenus de soumettre à nouveau leurs empreintes digitales. Cependant, si vous avez un passeport ancien / manuel / ou si vous avez été exempté de soumettre votre empreinte digitale en raison de votre âge mineur, vous devez soumettre votre nouvelle empreinte digitale.
 • Les mineurs de moins de 14 ans sont dispensés de fournir des empreintes digitales.
 • L’Ambassade conseille également à tous les candidats de soumettre leur demande au moins 60 jours avant la date prévue de leur voyage ou avant de postuler pour tout autre service nécessitant un passeport valide.

Si l’Ambassade vous demande de soumettre un document supplémentaire, veuillez l’envoyer dans un délai d’une semaine. Si vous êtes informé pour la troisième fois de soumettre le document nécessaire et si vous ne soumettez pas le document demandé, l’ambassade sera obligée de vous renvoyer le document original et vous devrez présenter une nouvelle demande.

Toutes les demandes doivent être envoyées par courrier avec une enveloppe avec un numéro de suivi. Les applications doivent également comporter une enveloppe de retour prépayée et prépayée DHL TNT BPOST EXPRESS avec un numéro de suivi. Vous n’avez pas besoin d’appeler l’ambassade pour vérifier si votre demande a été reçue ou renvoyée à vous puisque vous avez la possibilité de la suivre en ligne sur le site Web de la société postale concernée.

Exigences pour le remplacement d’un passeport / renouvellement expiré

 1. Cinq photographies récentes de format passeport en couleur (avec un fond blanc et le nom du demandeur au dos de la photographie);
 2. Le passeport actuel
 3. Deux copies du passeport expiré
 4. Deux copies du document indiquant votre statut actuel dans la carte de résident des pays du Benelux ou ceux qui ne l’ont pas, veuillez joindre votre permis de travail.
 5. Les frais de service doivent être en Ordre de Dipost payable au compte de l’Ambassade d’Ethiopiepassport-fees
 6. Empreinte digitale originale du demandeur et une copie de celui-ci.
 7. S’il vous plaît allez au poste de police le plus proche ou aux entreprises autorisées à prendre des empreintes digitales. Il est préférable d’avoir votre empreinte digitale sur le formulaire de capture d’empreintes digitales de votre organisation. Sinon, vous pouvez utiliser notre formulaire de capture d’empreinte digitale (cliquez ici pour le télécharger).
 8. Une enveloppe de retour déjà adressée à votre adresse avec un numéro de suivi DHL TNT BPOST EXPRESS.
 9. Deux copies du formulaire de demande (cliquez ici pour le télécharger).

Exigences pour le remplacement d’un passeport perdu

 1. Quatre photographies récentes de format passeport couleur (avec un fond blanc et le nom du demandeur au dos de la photo)
 2. Deux copies du passeport perdu
 3. Deux copies du document qui montrent votre statut actuel Pays Benelux, carte de résident ou ceux qui n’ont pas de carte d’identité; Veuillez joindre une copie de votre permis de travail
 4. Les frais de service doivent être en Ordre de Deposit payable au compte de l’Ambassade d’Ethiopie Account.
  1. Lorsqu’un remplacement est donné pour la première fois: 90 $ pour un passeport de 32 pages; 165 $ pour 64 pages de passeport;
  2. Lorsqu’un remplacement est donné pour la deuxième fois: 120 $ pour un passeport de 32 pages et 220 $ pour un passeport de 64 pages
  3. Lorsqu’un remplacement est donné pour la troisième fois dans une période de 5 ans: 180 $ pour un passeport de 32 pages, 330 $ pour un passeport de 64 pages
 5. Empreinte digitale originale du demandeur et une copie de celui-ci. S’il vous plaît aller au poste de police le plus proche ou aux entreprises autorisées à prendre des empreintes digitales. Il est préférable d’avoir votre empreinte digitale sur le formulaire de capture d’empreintes digitales de votre organisation. Sinon, vous pouvez utiliser notre formulaire de capture d’empreinte digitale (cliquez ici pour le télécharger).
 6. Deux copies du formulaire de demande (cliquez ici pour télécharger)
 7. Une enveloppe de retour déjà adressée à votre adresse avec un numéro de suivi DHL TNT BPOST EXPRESS.