Carte d’identité

08 September 2015: Announcement regarding ID cards (Amharic)

የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ አገልግሎት

 1. የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ለመረከብ ወደ ኤምባሲ በአካል መቅረብ የሚጠይቀውን አሰራር በተገልጋዩ ህብረተሰብ ላይ ምልልስ ለማስቀረት መመሪያውን በማሻሻል የተዘጋጀልዎትን የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ በፖስታ ቤት በኩል እንዲደርስ ተደርጓል ።
 2. አገልግሎቱን ለማግኘት ሲያመለክቱም ሆነ ሲረከቡ በአካል ወደ ኤምባሲ መቅረብ የለብዎትም። በመሆኑም በፖስታ ቤት በኩል ብቻ ተረክበን የምናስተናግድዎ በመሆኑ ወደ ኤምባሲው ሲልኩም ሆነ የተዘጋጀልዎትን የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ወደ እርሶ መልሰን ለመላክ Tracking Number ባለው  DHL TNT BPOST EXPRESS አያይዘው ይላኩ። ኤምባሲው መታወቂያ ካርድዎ ከኢትዮጵያ እንደተረከበ በተቻለ ፍጥነት በላኩልን መመለሻ ፖስታ ይልክልዎታል። የላኩት ፖስታ ወደ ኤምባሲያችን ለመድረሱም ሆነ ወደ እርሶ ለመመለሱ ባለዎት Tracking Number በመጠቀም ማወቅ ስለሚችሉ ወደ ኤምባሲ መደወል አይጠበቅም።
 3. የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርዱ ለ5 አመት የሚያገለግል ነው፡፡ መታወቂያ ካርዱን በጊዜው የአገልግሎት ዘመኑ ሳያበቃ መታወቂያ ካርዱን ያሳድሱ፡፡
 4. የአገልግሎት ዘመኑ እስካላበቃ ድረስ  መታወቂያ ካርዱን በመያዝዎ ያለ ቪዛ ኢትዮጵያ ገብተው መውጣት ይችላሉ፡፡
 5. የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ለማግኘት የጣት አሻራ ማቅረብ ያስፈልጋል፡፡ ነገር ግን ከዚህ ቀደም አዲሱን Machine Readable የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ሲወስዱ የጣት አሻራ ሰጥተው ከነበረ በድጋሚ መስጠት አያስፈልግም፡፡
 6. ከጉዞዎ ፣ ከታደሰ የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ጋር በተያያዘ አገልግሎት ዘመኑ ከማለቀቁ በፊት ከ60 ቀናት አስቀድመው ማመልከት ይጠበቅብዎታል፡፡
 7. ኢምባሲው የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ለማዘጋጀት ተጨማሪ ማስረጃ እንዲያቀርቡ ሲጠይቅ ፣ ከተነገረዎት በሳምንት ጊዜ ውስጥ ማስረጃውን ይላኩልን፡፡ ሆኖም ማስረጃውን እንዲልኩ ለ3ኛ ጊዜ ተገልጾልዎት ከሆነና በወቅቱ ካላቀረቡ ፋይልዎ ተመላሽ ተደርጎ እንደ አዲስ ማመልከት ይጠበቅቧታል፡፡
  ሀ. አዲስ የኢትዮጵያ ተወላጅ የሆነ የውጭ ሀገር ዜጋ ለመጀመሪያ ጊዜ መታወቂያ ካርዱን ሲጠይቅ ቅፅ 1
  ለ.  የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ኖሯቸው ለትዳር ጓደኛቸው የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ ቅፅ 2( ለጊዜው አገልግሎቱ ተቋርጧል) 
  ሐ. የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ የአገልግሎት ዘመኑ በማለቁ ለማሳደስ ቅፅ 3
  መ. በጠፋ ትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ምትክ ለሚጠይቁ ቅፅ 4
  ሠ. በተበላሸ የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ ምትክ ሲጠይቁ ቅፅ 4

የኢትዮጵያ ተወላጅ የሆነ የውጭ ሀገር ዜጋ ለመጀመሪያ ጊዜ መታወቂያ ካርዱን ሲጠይቅ

 1. መጠየቂያ ቅጽ-1 በሁለት ኮፒ መሙላትና ማቅረብ ፣
 2. የታደሰ የውጭ አገር ፓስፖርት (አገልግሎቱ ቢያንስ ለ 6 ወራት የፀና ፓስፖርት) በሁለት ኮፒ
 3. በትውልድ ኢትዮጵያዊ መሆንን የሚያስረዳ ማስረጃ
 • የቀድሞ የኢትዮጵያ ፓስፖርትዎ ማንዋል (ሰማያዊ) ከሆነ መረጃ ያለበትን ማለትም ስም፣ ፎቶግራፍ፣ ፓስፖርቱ የተሰጠበትና ለመጨረሻ ጊዜ የታደሰበትን ገጽ የሚያሳይ በሁለት ኮፒ እንዲሁም አግባብ ካለው አካል የተሰጠና በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ የልደት ምስክር ወረቀት ጋር በሁለት ኮፒ ማያያዝ፤
 • የቀድሞ የኢትዮጵያ ፓስፖርትዎ አዲሱ ማሽን ሪዴብል ( ቡኒውን) ከሆነ መረጃ ያለበትን ማለትም ስም፣ ፎቶግራፍ፣ ፓስፖርቱ የተሰጠበትና አገልግሎቱ የሚያበቃበት ገጽ የሚያሳይ በሁለት ኮፒ፤
 • አግባብ ካለው አካል የተሰጠና በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ የልደት ምስክር ወረቀት በሁለት ኮፒ፣ ወይም
 • ስልጣን ባለው የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት የተሰጠና በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ ኢትዮጵያውያን ከሆኑ/ ከነበሩ የስጋ (Biological) ወላጆች የተገኘ የወራሽነት ማስረጃ በሁለት ኮፒ ፣
 • ስልጣን ባለው የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት የተሰጠና በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ በኢትዮጵያውያን ወላጆቹ በጉዲፈቻነት የተሰጠ ኢትዮጵያዊ እንደነበረ የሚያሳይ የሰነድ ማስረጃ በሁለት ኮፒ ፣
 • ስልጣን ባለው የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት የተሰጠና በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ የኢትዮጵያ ተወላጅነት የሰው ወይም የሰነድ ምስክርነት ማስረጃ በሁለት ኮፒ ፣
 • ስልጣን ባለው የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት የተሰጠና በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ የኢትዮጵያ ተወላጅነቱን በተጨባጭ የሚያረጋግጥ አባቱ ወይም እናቱ ወይም ቅድመ አያቱ ቢያንስ በአንዱ የኢትዮጵያ ዜግነትን ይዞ የነበረ መሆኑን የሚያረጋግጥ የሰነድ ማስረጃ በሁለት ኮፒ፣

4. የጣት አሻራ ማቅረብ ለሚጠበቅባችሁ አመልካቾች በግንባር መቅርብ፣ የተለየ አሳማኝ ምክንያት ያለው በአቅራቢያችሁ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ወይም የጣት አሻራ ለመውሰድ ህጋዊ ፈቃድ ካላቸው ድርጅቶች ዘንድ በመሄድ ድርጅቱ በሚያቀርብላችሁ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ /Form/ ላይ አሻራዎን ሰጥተው ዋናውንና ኮፒውን መላክ። ሆኖም ድርጅቱ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ ከሌለው በኤምባሲው በኩል የተዘጋጀውን የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ መጠቀም ይችላሉ። (click here to download Fingerprint capture form)

5. ሶስት (5) የፓስፖርት መጠን ያለውና ቢያንስ ከ6ወር ወዲህ የተነሱት ፎቶ ግራፍ (ሁለቱ ጆሮዎች የሚታዩ፣ መደቡ ነጣ ያለና ከጀርባው ስም የተጻፈበት)
6. የአገልግሎት ክፍያ 200 ዶላር በዕለቱ ምንዛሪ ዩሮ ሆኖለኢትዮጵያ ኤምባሲ ክፍያ ሲፈፀም / Diposit Order/ ማያዝ ፣
7. ምልልስ ለማሳጠር አድራሻዎ የተጻፈበት መመለሻ ፓስታ Tracking Number ያለው ( DHL TNT BPOST EXPRESS ) ፓስታ ከነመላኪያ አብሮ መላክ ፣

ለ. የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ኖሯቸው ለትዳር ጓደኛቸው የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ ጠያቂ(አገልግሎቱ ለጊዜው ተቋወጧል)

1. መጠየቂያ ቅጽ-2 በሁለት ኮፒ በመሙላት ፣ የፀና የጋብቻ ማስረጃ ጋር ማቅረብ፣
2. የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ የሚጠየቅለት ግለሰብ አገልግሎቱ ቢያንስ ለ6 ወር የፀና የውጭ አገር ፓስፖርት በሁለት ኮፒ
3. ከተሰጠበት ሀገር የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት የተረጋገጠ የጋብቻ ምስክር ወረቀት በሁለት ኮፒ (ጋብቻው ቢያንስ ለሁለት አመት የፀና መሆን ይኖርበታል)
4. መታወቂያው እንዲሰጥ የሚወሰነው ትዳሩ የፀና ለመሆኑ ጥንዶቹ በጋራ የፈረሙት የቃለ መሃላ ሰነድ ተያይዞ ሲቀርብ ነው፡፡ (Click here to download the form)
5. የባል/የሚስት አገልግሎቱ የፀና የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ በሁለት ኮፒ
6.  የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ የሚጠየቅለት ግለሰብ ሶስት (5) የፓስፖርት መጠን ያለውና ቢያንስ ከ6 ወር ወዲህ የተነሱት ፎቶ ግራፍ(ሁለቱ ጆሮዎች የሚታዩ፣ መደቡ ነጣ ያለና ከጀርባው ስም የተጻፈበት)
7. የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ የሚጠየቅለት ግለሰብ የጣት አሻራ ማቅረብ ይጠበቅበታል፡፡ የጣት አሻራ በአቅራቢያዎ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ወይም የጣት አሻራ ለመውሰድ ፈቃድ ካላቸው ድርጅቶች ዘንድ በመሄድ ድርጅቱ በሚያቀርብላችሁ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ /Form/ ላይ አሻራዎን ሰጥተው ዋናውንና ኮፒውን መላክ። ሆኖም ድርጅቱ የጣት አሻር መውሰጃ ቅጽ ከሌለው በኤምባሲው በኩል የተዘጋጀውን የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ መጠቀም ። (click here to download Fingerprint capture form)
8. የአገልግሎት ክፍያ 200 ዶላር ለኢትዮጵያ ኤምባሲ ከፍያ ማቅረብ /Deposit Order/
9. አድራሻዎ የተጻፈበት መመለሻ ፓስታ Tracking Number ያለው (DHL TNT BPOST EXPRESS  ) ፖስታና መላኪያው አብሮ መላክ ፣

ሐ. የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ የአገልግሎት ዘመኑ በማለቁ ለማሳደስ ጠያቂየትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርዱ ለ 5 አመት የሚያገለግል ይሆናል፡፡ የአገልግሎት ዘመኑ ሳያበቃ በጊዜው መታወቂያ ካርዱን ያሳድሱ፡፡
የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ከ 6 ወር በላይ ሳያሳድሱ ከቆዩ ያላሳደሱበትን ምክንያትን የሚገልፅ ማመልከቻ አያይዘው ማቅረብ ፡፡
1. መጠየቂያ ቅጽ በሁለት ኮፒ በመሙላት (click here to download) መላክ ፣
2. አገልግሎት ዘመኑ ያበቃው የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ዋናውንና በሁለት ኮፒ ፣
3. በትውልድ ኢትዮጵያዊ መሆንን የሚያስረዳ ተጨማሪ ማስረጃ ፣
3.1 አግባብ ካለው አካል የተሰጠና በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ የልደት ምስክር ወረቀት በሁለት ኮፒ፣ የቀድሞ የኢትዮጵያ ፓስፖርትዎ መረጃ ያለበትን ማለትም ስም፣ ፎቶግራፍ፣ ፓስፖርቱ የተሰጠበትና ለመጨረሻ ጊዜ የታደሰበትን ገጽ የሚያሳይ በሁለት ኮፒ  ፣
3.2 ስልጣን ባለው የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት የተሰጠና በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ ኢትዮጵያውያን ከሆኑ/ ከነበሩ የስጋ (Biological) ወላጆች የተገኘ የወራሽነት ማስረጃ በሁለት ኮፒ ፣
3.3 ስልጣን ባለው የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት የተሰጠና በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ በኢትዮጵያውያን ወላጆቹ በጉዲፈቻነት የተሰጠ ኢትዮጵያዊ እንደነበረ የሚያሳይ የሰነድ ማስረጃ በሁለት ኮፒ ፣ ወይም
3.4 ስልጣን ባለው የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት የተሰጠና በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ የኢትዮጵያ ተወላጅነት የሰው ወይም የሰነድ ምስክርነት ማስረጃ በሁለት ኮፒ ፣ ወይም
3.5 ስልጣን ባለው የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት የተሰጠና በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ የኢትዮጵያ ተወላጅነቱን በተጨባጭ የሚያረጋግጥ አባቱ ወይም እናቱ ወይም ቅድመ አያቱ ቢያንስ በአንዱ የኢትዮጵያ ዜግነትን ይዞ የነበረ መሆኑን የሚያረጋግጥ የሰነድ ማስረጃ በሁለት ኮፒ ፣
4. አገልግሎቱ ቢያንስ ለ6 ወር የፀና የውጭ አገር ፓስፖርት በሁለት ኮፒ ፣
5. አምስት (5) የፓስፖርት መጠን ያለውና ቢያንስ ከ6ወር ወዲህ የተነሱት ፎቶ ግራፍ(ሁለቱ ጆሮ የሚታይ፣ መደቡ ነጣያለና ከጀርባው ስም የተጻፈበት) ፣
6. በጋብቻ ምክንያት የተሰጠ የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ እድሳት ጥያቄ ከሆነ ትዳሩ የፀና ለመሆኑ ጥንዶቹ በጋራ የፈረሙት የቃለ-መሃላ ሰነድ (Click here to download the form) ተያይዞ ሲቀርብ እንዲሁም አገልግሎቱ የፀና የባል ወይም የሚስት የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ ሁለት ኮፒ ጋር ተያይዞ መቅረብ ይኖርበታል ፡፡
7. የጣት አሻራ ለመስጠት በግንባር መቅረብ የተለየ ችግር ያለው በአቅራቢያዎት በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ወይም የጣት አሻራ ለመውሰድ ፈቃድ ካላቸው ድርጅቶች ዘንድ በመሄድ ድርጅቱ በሚያቀርብላችሁ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ /Form/ ላይ አሻራዎን ሰጥተው ዋናውንና ኮፒውን መላክ። ሆኖም ድርጅቱ የጣት አሻር መውሰጃ ቅጽ ከሌለው በኤምባሲው በኩል የተዘጋጀውን የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ መጠቀም ይችላሉ። (click here to download Fingerprint capture form) ነገር ግን ከዚህ በፊት የነበረዎት የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ማሽን ሪዴብል የነበረ ከሆነና አሻራ ሰጥተው ከነበረ በድጋሚ አሻራ መስጠት አይጠበቅም ፡፡
8. የአገልግሎት ክፍያ 200 ዶላር ለኢትዮጵያ ኤምባሲ ማስገባት /Diposit Order/ማያያዝ ፣
9. አድራሻዎ የተጻፈበት መመለሻ ፓስታ Tracking Number ያለው (DHL TNT BPOST EXPRESS ) ከፖስታ ና ከነመላኪያው አብሮ መላክ ፣
መ. በጠፋ ትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ምትክ ለሚጠይቁ
1. መጠየቂያ ቅጽ በሁለት ኮፒ በመሙላት (click here to download) መላክ
2. የጠፋው የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ኮፒ ካለ ሁለት ኮፒ ፣
3. መታወቂያው ስለመጥፋቱ የጠፋ ስለመሆኑ ከፖሊስ ማስረጃ ጋር ፣ መቼ እና ከየት እንደተሰጠ የሚገልፅ ማመልከቻ ማቅረብ ፣
4. በትውልድ ኢትዮጵያዊ መሆንን የሚያስረዳ ተጨማሪ ማስረጃ
4.1 አግባብ ካለው አካል የተሰጠና በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ የልደት ምስክር ወረቀት በሁለት ኮፒ፣ ወይም
4.2 የቀድሞ የኢትዮጵያ ፓስፖርትዎ መረጃ ያለበትን ማለትም ስም፣ ፎቶግራፍ፣ ፓስፖርቱ የተሰጠበትና ለመጨረሻ ጊዜ የታደሰበትን ገጽ የሚያሳይ በሁለት ኮፒ  ወይም
4.3 ስልጣን ባለው የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት የተሰጠና በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ ኢትዮጵያውያን ከሆኑ/ ከነበሩ የስጋ (Biological) ወላጆች የተገኘ የወራሽነት ማስረጃ በሁለት ኮፒ ፣ ወይም
4. ስልጣን ባለው የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት የተሰጠና በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ በኢትዮጵያውያን ወላጆቹ በጉዲፈቻነት የተሰጠ ኢትዮጵያዊ እንደነበረ የሚያሳይ የሰነድ ማስረጃ በሁለት ኮፒ ፣ ወይም
4.5 ስልጣን ባለው የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት የተሰጠና በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ የኢትዮጵያ ተወላጅነት የሰው ወይም የሰነድ ምስክርነት ማስረጃ በሁለት ኮፒ ፣ ወይም
4.6 ስልጣን ባለው የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት የተሰጠና በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ የኢትዮጵያ ተወላጅነቱን በተጨባጭ የሚያረጋግጥ አባቱ ወይም እናቱ ወይም ቅድመ አያቱ ቢያንስ በአንዱ የኢትዮጵያ ዜግነትን ይዞ የነበረ መሆኑን የሚያረጋግጥ የሰነድ ማስረጃ በሁለት ኮፒ ፣
5. የታደሰ የውጭ አገር ፓስፖርት በሁለት ኮፒ
6. የጠፋው መታወቂያ ካርድ በጋብቻ ምክንያት የተሰጠ ከሆነ የኢትዮጵያ ተወላጅ የሆነ የውጭ ሀገር ዜጋ የትዳር ጓደኛ ትዳሩ የፀና ለመሆኑ ጥንዶቹ የፈረሙት የቃለ-መሃላ ሰነድ (Click here to download the form) በሁለት ኮፒ እንዲሁም የባለቤቱ/ቷ የኢትዮጵያ ተወላጅነት መታወቂያ ካርድ ዋናው ከሁለት ኮፒ ጋር ተያይዞ መቅረብ ይኖርበታል፡፡(አገልግሎቱ ለጊዜው ተቋርቷል።)
7. የጣት አሻራ በአቅራቢያዎ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ወይም የጣት አሻራ ለመውሰድ ፈቃድ ካላቸው ድርጅቶች ዘንድ በመሄድ ድርጅቱ በሚያቀርብላችሁ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ /Form/ ላይ አሻራዎን ሰጥተው ዋናውንና ኮፒውን መላክ። ሆኖም ድርጅቱ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ ከሌለው በኤምባሲው በግንባር ቀርቦ የተዘጋጀውን የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ መጠቀም ። (click here to download Fingerprint capture form) ነገር ግን ከዚህ በፊት የነበረዎት የኢትዮጵያዊነት መታወቂያ ካርድ ማሽን ሪዴብል የነበረ ከሆነና አሻራ ሰጥተው ከነበረ በድጋሚ አሻራ መስጠት አይጠበቅም ፡፡
8. አምስት (5) የፓስፖርት መጠን ያለውና ቢያንስ ከ6ወር ወዲህ የተነሱት ፎቶ ግራፍ(ሁለቱ ጆሮ የሚታይ፣ መደቡ ነጣያለና ከጀርባው ስም የተጻፈበት) ፣
9. የአገልግሎት ክፍያ ለኢትዮጵያ ኤምባሲ ክፍያ የፈፀሙትን / Deposit Order/ ማቅረብ ፣
9.1 በጠፋ ምትክ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሰጥ 200 መደበኛው ዶላርና ከ20℅ በተበላሸ ምትክሲለወጥ 10℅ በዕለቱ ዩሮ ምንዛሪ ክፍያ መፈፀም ፤
9.2.በጠፋ ምትክ ለሁለተኛ ጊዜ ሲሰጥ 200 መደበኛው ዶላርና ከ50℅ በዕለቱ ዩሮ ምንዛሪ ፤
9.3 በጠፋ ምትክ ለሶሰተኛ ጊዜና ከዚያ በላይ ሲሰጥ 200 ዶላር መደበኛውከ100℅ በዕለቱ ዩሮ ምንዛሪ ክፍያ መፈፀም ፤
10.  አድራሻዎ የተጻፈበት መመለሻ ፓስታ Tracking Number ያለው ( DHL TNT BPOST EXPRESS  ) ከፖስታ ጋር ከነመላኪያው መላክ ፣

ሠ. በተበላሸ የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ምትክ ጠያቂ
1. መጠየቂያ ቅጽ በሁለት ኮፒ በመሙላት (click here to download the form) ማቅረብ ፣
2. የታደሰ የውጭ አገር ፓስፖርት በሁለት ኮፒ ፣
3. የተበላሸው የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ ካርድ ዋናውና ሁለት ኮፒ ጋር ፣
4. በትውልድ ኢትዮጵያዊ መሆንን የሚያስረዳ ተጨማሪ ማስረጃ ፣
5. በተበላሸ ምትክ ሲለወጥ መደበኛው ላይ 10℅ በዕለቱ ዩሮ ምንዛሪ ክፍያ መፈፀም ፣
5.1 አግባብ ካለው አካል የተሰጠና በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ የልደት ምስክር ወረቀት በሁለት ኮፒ፣ ወይም
5.2 የቀድሞ የኢትዮጵያ ፓስፖርትዎ መረጃ ያለበትን ማለትም ስም፣ ፎቶግራፍ፣ ፓስፖርቱ የተሰጠበትና ለመጨረሻ ጊዜ የታደሰበትን ገጽ የሚያሳይ በሁለት ኮፒ  ወይም ፣
5.3 ስልጣን ባለው የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት የተሰጠና በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ ኢትዮጵያውያን ከሆኑ/ ከነበሩ የስጋ (Biological) ወላጆች የተገኘ የወራሽነት ማስረጃ በሁለት ኮፒ ፣
5.4 ስልጣን ባለው የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት የተሰጠና በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ በኢትዮጵያውያን ወላጆቹ በጉዲፈቻነት የተሰጠ ኢትዮጵያዊ እንደነበረ የሚያሳይ የሰነድ ማስረጃ በሁለት ኮፒ ፣
5.5 ስልጣን ባለው የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት የተሰጠና በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ የኢትዮጵያ ተወላጅነት የሰው ወይም የሰነድ ምስክርነት ማስረጃ በሁለት ኮፒ ፣ ወይም
5.6 ስልጣን ባለው የኢትዮጵያ ፍርድ ቤት የተሰጠና በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መ/ቤት የተረጋገጠ የኢትዮጵያ ተወላጅነቱን በተጨባጭ የሚያረጋግጥ አባቱ ወይም እናቱ ወይም ቅድመ አያቱ ቢያንስ በአንዱ የኢትዮጵያ ዜግነትን ይዞ የነበረ መሆኑን የሚያረጋግጥ የሰነድ ማስረጃ በሁለት ኮፒ ማቅረብ ይገባል ፣
6. የጣት አሻራ ነመስጠት በግንባር መቅረብ ወይምየተለየ ችግር አሳማኝ ምክንያት ካለ በአቅራቢያዎ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ወይም የጣት አሻራ ለመውሰድ ፈቃድ ያላቸው ድርጅቶች ዘንድ በመሄድ ድርጅቱ በሚያቀርብላችሁ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ /Form/ ላይ አሻራዎን ሰጥተው ዋናውንና ኮፒውን መላክ። ሆኖም ድርጅቱ የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ ከሌለው በኤምባሲው በኩል የተዘጋጀውን የጣት አሻራ መውሰጃ ቅጽ መጠቀም ይችላሉ። (click here to download Fingerprint capture form) ነገር ግን ከዚህ በፊት የነበረዎት የኢትዮጵያዊነት መታወቂያ ካርድ ማሽን ሪዴብል የነበረ ከሆነና አሻራ ሰጥተው ከነበረ በድጋሚ አሻራ መስጠት አይጠበቅም፡፡
7. አራት (4) የፓስፖርት መጠን ያለውና ቢያንስ ከ6ወር ወዲህ የተነሱት ፎቶ ግራፍ(ሁለቱ ጆሮ የሚታይ፣ መደቡ ነጣያለና ከጀርባው ስም የተጻፈበት) ፣
8. የአገልግሎት ክፍያ 220 ዶላር ለኢትዮጵያ ኤምባሲ ክፍያ የፈፀመ / Diposit Order/ማቅረብ ፣
9. አድራሻዎ የተጻፈበት መመለሻ ፓስታ Tracking Number ያለው ( DHLTNT BPOST EXPRESS    )ፖስታ ጋር ከነመላክያው መላክ ፣

 

Carte d’identité pour personne d’origine éthiopienne

Pour obtenir une carte d’identité pour personne d’origine éthiopienne, veuillez remplir un formulaire de demande et suivre attentivement les instructions.
1. Dans le passé, tous les candidats devaient retirer la carte d’identité en personne à l’ambassade. Cependant, pour donner de bons services au client, l’ambassade a modifié cette directive afin que vous puissiez recevoir votre carte d’identité par la poste.
2. Notez que l’ambassade ne fournira plus de services pour ceux qui viennent en personne à l’ambassade. Envoyez tous les documents nécessaires par la poste obligatoirement avec un numéro de suivi (DHL, Express Mail). En conséquence, l’ambassade enverra votre carte d’identité par votre courrier de retour dès que nous l’aurons reçue des Headquarters. Vous n’avez pas à appeler l’ambassade pour vérifier si votre demande a été reçue ou renvoyée puisque vous avez option pour le suivre en ligne sur le site web de la société postale que vous avez utilisé.
3. Les cartes d’identité pour personnes d”origine éthiopienne sont valables cinq ans. Veuillez renouveler votre carte d’identité avant la date d’expiration.
4. Vous n’avez pas besoin de demander un visa si vous avez une carte d’identité éthiopienne valide ou un projet d’investissement.
5. L’empreinte digitale est obligatoire pour avoir une carte d’identité pour personne d’origine éthiopienne. Mais ceux qui ont déjà soumis leurs empreintes digitales à la réception d’une carte d’identité électronique plus tôt ne sont pas tenus de soumettre à nouveau leurs empreintes digitales.
6. L’Ambassade conseille également à tous les candidats de soumettre leur candidature au moins 60 jours avant la date prévue de leur voyage ou avant de postuler pour tout autre service nécessitant une carte d’identité éthiopienne en cours de validité.
7. Si l’ambassade vous demande de soumettre un document supplémentaire, veuillez l’envoyer dans un délai d’une semaine. Si vous êtes informé pour la troisième fois de soumettre le document nécessaire et si vous ne soumettez pas le document demandé, l’ambassade sera obligée de vous renvoyer le document original et vous devrez présenter une nouvelle demande.

A. Procédure à suivre pour les ressortissants étrangers d’origine éthiopienne en vue d’obtenir une carte d’identité d’origine éthiopienne

 1. Remplissez et soumettez deux copies des formulaires de demande. Cliquez ici pour télécharger le formulaire de demande.
 2. Deux copies du passeport valide du pays de naturalisation. Le passeport doit être valide plus de 6 mois.
 3. Deux copies des pièces justificatives montrant l’origine éthiopienne:
  1. Si votre ancien passeport éthiopien était manuel (bleu), veuillez joindre deux copies (assurez-vous de joindre les pages qui indiquent votre nom, votre photo, la date de délivrance et la date d’expiration du passeport) et deux copies du certificat de naissance authentifié par le ministère éthiopien des Affaires étrangères; ou
  2. Si votre ancien passeport éthiopien était lisible par machine (bordeaux), veuillez en joindre deux copies (assurez-vous de joindre les pages qui indiquent votre nom, votre photo, la date d’émission et la date d’expiration du passeport); ou
  3. Deux copies du certificat de naissance authentifié par le Ministère éthiopien des affaires étrangères; ou
  4. Deux copies du document de la Cour authentifiées par le ministère des Affaires étrangères montrant que vous êtes l’héritier légal. L’héritier devrait être le fils / la fille de parents biologiques qui sont / étaient éthiopiens; ou
  5. Deux copies du document du tribunal d’adoption. Le document doit être authentifié par le ministère des Affaires étrangères. Le document d’adoption doit montrer que l’adopté a été donné à l’adoptant par des parents éthopiens et que l’adopté lui-même était éthiopien au moment de l’adoption; ou
  6. Deux copies du document judiciaire montrant l’origine éthiopienne. Le document doit être authentifié par le ministère des Affaires étrangères Addis-Abeba; ou
  7. Deux copies du document judiciaire montrant que l’un des parents ou grands-parents du requérant était éthiopien. Le document doit être authentifié par le ministère des Affaires étrangères Addis-Abeba.
 4. Empreinte digitale du demandeur en personne ou en cas de problème persistant (original et copie). S’il vous plaît aller au poste de police le plus proche ou aux entreprises autorisées à prendre des empreintes digitales. Nous préférons avoir votre empreinte digitale sur leur formulaire de capture d’empreintes digitales. Sinon, vous pouvez utiliser le nôtre (cliquez ici pour télécharger le formulaire)
 5. Cinq (5) photos couleur de format passeport récentes (avec un fond blanc et le nom du demandeur au dos de la photographie);
 6. Paiement de l’équivalent de 200,00 $ en Euro (cours du jour) sur le compte bancaire de l’Ambassade.
 7. Une enveloppe de retour adressée à votre adresse avec un numéro de suivi (courrier DHL, TNT ou Bpost Express).

B. Titulaire de la carte d’identité d’origine éthiopienne ayant demandé une carte d’identité d’origine éthiopienne pour son conjoint

 1. Remplissez et soumettez deux copies du formulaire de demande. Cliquez ici pour télécharger le formulaire.
 2. Deux copies du passeport valide du conjoint en question. Le passeport doit être valide au moins pour plus de 6 mois.
 3. Deux copies du certificat de mariage. Le certificat de mariage doit être authentifié par le ministère éthiopien des Affaires étrangères à Addis-Abeba (si le mariage a eu lieu en Ethiopie) ou authentifié par un pays du Benelux (si le mariage a eu lieu dans un pays du Benelux). Le mariage doit être valide pendant au moins les deux années qui précèdent la date de présentation de la demande.
 4. La carte d’identité d’origine éthiopienne est donnée uniquement aux couples qui peuvent signer et soumettre un formulaire d’engagement stipulant que leur mariage est toujours valide. Cliquez ici pour télécharger le formulaire.
 5. Deux copies de la carte d’identité d’origine éthiopienne en cours de validité du demandeur.
 6. Cinq (5) photographies récentes de format passeport couleur (avec fond blanc et nom du conjoint en question au dos de la photo).
 7. Empreinte digitale du conjoint en question (original et copie) en personne. En cas de problème personnel, veuillez vous rendre au poste de police le plus proche ou aux entreprises autorisées à prendre des empreintes digitales. Nous préférons avoir votre empreinte digitale sur leur formulaire de capture d’empreintes digitales. Sinon, vous pouvez utiliser le nôtre (cliquez ici pour télécharger le formulaire)
 8. Paiement en avance d’un montant de l’équivalent de 200 dollars en euros (cours du jour) sur le compte de l’ambassade.
 9. Une enveloppe de retour adressée à votre adresse avec un numéro de suivi (DHL TNT Bpost Express Mail.

C. Renouvellement de la carte d’identité d’origine éthiopienne

Une personne qui souhaite renouveler une carte d’identité d’origine éthiopienne doit suivre les étapes décrites ci-dessous. Si votre carte d’identité d’origine éthiopienne a expiré depuis plus de 6 mois, veuillez joindre une note expliquant la raison pour laquelle vous n’avez pas pu la renouveler à temps.

 1. Remplissez deux copies du formulaire de demande. Cliquez ici pour télécharger le formulaire.
 2. Présentez votre carte d’identité d’origine éthiopienne existante ainsi que deux copies.
 3. Document supplémentaire montrant l’origine éthiopienne:
  1. Deux copies du certificat de naissance authentifié par le ministère éthiopien des Affaires étrangèresAddis Abba; Joindre Deux copies de votre ancien passeport éthiopien (bleu ou couleur Bourgogne). S’il vous plaît assurez-vous de joindre les pages qui montre votre nom, votre image, la date de délivrance et la date d’expiration du passeport; ou
  2. Deux copies du document authentifié par le ministère des Affaires étrangères montrant que vous êtes l’héritier légal. L’héritier devrait être le fils / la fille de parents biologiques qui sont / étaient éthiopiens; ou
  3. Deux copies du document du tribunal d’adoption. Le document doit être authentifié par le ministère des Affaires étrangères. Le document d’adoption doit montrer que l’adopté a été donné à l’adoptant par des parents éthopiens et que l’adopté lui-même était éthiopien au moment de l’adoption; ou
  4. Deux copies du document judiciaire montrant l’origine éthiopienne. Le document devrait être authentifié par le ministère des Affaires étrangères; ou
  5. Deux copies du document judiciaire montrant que l’un des parents ou grands-parents du requérant était éthiopien. Le document doit être authentifié par le ministère des Affaires étrangères Addis-Abeba.
 4. Deux copies du passeport valide. Le passeport doit être valide au moins pour plus de 6 mois.
 5. Cinq (5) photos couleur de format passeport récentes (avec un fond blanc et le nom du demandeur au dos de la photo);
 6. Si la carte d’identité d’origine éthiopienne a été délivrée par mariage, le couple doit signer et soumettre un formulaire d’engagement indiquant que son mariage est toujours valide (Cliquez ici pour télécharger le formulaire) et doit présenter deux copies de la carte d’identité éthiopienne valide de son conjoint.
 7. Empreinte digitale du demandeur (original et copie). S’il vous plaît allez au poste de police le plus proche ou aux entreprises autorisées à prendre des empreintes digitales. Nous préférons avoir votre empreinte digitale sur leur formulaire de capture d’empreintes digitales. Sinon, vous pouvez utiliser le nôtre (cliquez ici pour télécharger le formulaire). Ceux qui ont déjà soumis une empreinte digitale à la réception d’une carte d’identité électronique d’origine éthiopienne ne sont pas tenus de soumettre de nouveau. Cependant, si vous avez une carte jaune (manuelle), soumettre une empreinte digitale est obligatoire.
 8. Paiement d’un montant équivalent à 200 dollars en euros (cours du jour) par virement à l’avance sur le compte de l’ambassade.
 9. Une enveloppe de retour adressée à votre adresse avec suffisamment d’affranchissement prépayé (courrier DHL TNT Bpost Express)

D. Remplacement d’une carte d’identité perdue

Une personne qui souhaite obtenir un remplacement de carte d’identité perdue doit suivre les étapes décrites ci-dessous.

 1. Remplissez deux copies du formulaire de demande. Cliquez ici pour télécharger le formulaire.
 2. Deux copies d’une carte d’identité d’origine éthiopienne perdue (le cas échéant).
 3. Une lettre de demande indiquant la perte de la carte d’identité éthiopienne. Veuillez indiquer la date et le lieu d’émission de la carte d’identité perdue sur votre lettre.
 4. Document additionnel montrant l’origine éthiopienne:
  1. Deux copies du certificat de naissance authentifié par le Ministère éthiopien des affaires étrangères; ou
  2. Joindre Deux copies de votre ancien passeport éthiopien (couleur bleu ou bourgogne). S’il vous plaît assurez-vous de joindre les pages qui montre votre nom, votre image, la date de délivrance et la date d’expiration du passeport; ou
  3. Deux copies du document authentifié par le ministère des Affaires étrangères montrant que vous êtes l’héritier légal. L’héritier devrait être le fils / la fille de parents biologiques qui sont / étaient éthiopiens; ou
  4. Deux copies du document du tribunal d’adoption. Le document doit être authentifié par le ministère des Affaires étrangères. Le document d’adoption doit montrer que l’adopté a été donné à l’adoptant par des parents éthopiens et que l’adopté lui-même était éthiopien au moment de l’adoption; ou
  5. Deux copies du document judiciaire montrant l’origine éthiopienne. Le document doit être authentifié par le ministère des Affaires étrangères Addis-Abeba; ou
  6. Deux copies du document judiciaire montrant que l’un des parents ou grands parents du requérant était éthiopien. Le document doit être authentifié par le ministère des Affaires étrangères.
 5. Deux copies d’un passeport valide. Le passeport doit être valide au moins pendant 6 mois.
 6. Si la carte d’identité d’origine éthiopienne a été délivrée par marrige, le couple doit signer et soumettre un formulaire d’engagement indiquant que son mariage est toujours valide (Cliquez ici pour télécharger le formulaire) et doit présenter deux copies de la carte d’identité éthiopienne valide du conjoint.
 7. Empreinte digitale du demandeur (original et copie) en personne. En cas de problème personnel Veuillez vous rendre au poste de police le plus proche ou aux entreprises autorisées à prendre des empreintes digitales. Nous préférons avoir votre empreinte digitale sur leur formulaire de capture d’empreintes digitales. Sinon, vous pouvez utiliser le nôtre (cliquez ici pour télécharger le formulaire). Ceux qui ont déjà soumis une empreinte digitale à la réception d’une carte d’identité électronique d’origine éthiopienne ne sont pas tenus de soumettre de nouveau. Cependant, si vous avez une carte jaune (manuelle), soumettre une empreinte digitale est obligatoire.
 8. Cinq (5) photographies récentes en couleur de format 3×4 cm avec un fond blanc et le nom du demandeur au dos de la photographie.
 9. Les paiements doivent être faits sous la forme d’un mandat à l’ordre du compte de l’ambassade éthiopienne.
  1. Remplacement d’une carte d’identité perdue pour la première fois 240 $ en euros (cours du jour);
  2. Remplacement d’une carte d’identité perdue pour la deuxième fois 300 $ en euros (cours du jour);
  3. Remplacement d’une carte d’identité perdue pour la troisième fois et plus de 400 $ en euros (cours du jour).
 10. Une enveloppe de retour adressée à votre adresse avec un numéro de suivi (DHL par courrier postal).

E. Remplacer une carte d’identité usée ou endommagée

Une personne qui souhaite obtenir un remplacement de carte d’identité usée ou endommagée doit suivre les étapes décrites ci-dessous.

 1. Remplissez deux copies du formulaire de demande. Cliquez ici pour télécharger le formulaire.
 2. Deux copies du passeport valide. Le passeport doit être valide au moins pour 6 mois.
 3. Deux copies de la carte d’identité d’origine éthiopienne usée ou endommagée.
 4. Empreinte digitale du demandeur (original et copie). S’il vous plaît aller au poste de police le plus proche ou aux entreprises autorisées à prendre des empreintes digitales. Nous préférons avoir votre empreinte digitale sur leur formulaire de capture d’empreintes digitales. Sinon, vous pouvez utiliser le nôtre (cliquez ici pour télécharger le formulaire)
 5. Cinq (5) photos récentes de format passeport couleur (avec un fond blanc et le nom du demandeur au dos de la photo).
 6. Versement à l’avance d’un montant de 220 $en euros cours du jour) sur le compte de l’Ambassade.
 7. Une enveloppe de retour adressée à votre adresse avec un numéro de suivi (courrier DHL TNT Bpost Express).